لخخلمث یا لخخل ئ لئشهم مثاله این اصت !

لخخلمث یا لخخل ئ لئشهم مثاله این اصت !

حطما تا هالا براطون پیش اومده که بخایین آدرس  bing یا yahoo یا google یا gmail رو دارد کنید ولی چون کیبرد فارسی هستش عبارتهای مثل ذهدل ، غشاخخ ، لخخلمث و لئشهم یا مواجه بیشن !

یا بالعکس اون عبارتهای فارسی مثل vshk’hv یا ovdn sv,v l[hcd یا ovdn sv,v hojwhwd رو بجای رسانگار، خرید سرور مجازی یا خرید سرور اختصاصی وارد میکنید !

گوگل چند وقتی هست که الگوریتمی رو پیاده کرده که معادل انگلیسی یا فارسی  برخی از این عبارتها رو به شما پیشنهاد میکنه ، خیلی جالبه که این ایده رو حدود سال 84 برای گوگل با ارائه توضیحاتی ایکیل کردم و اینکه میبینم امروز پیاده سازی شده جای خوشحالی داره .

راستی غلطهای املایی بالا صرفا برای عجیب کردن نمایش متن و نشون دادن این بود که یه الگورتیم تا چه حد میتونه پیشرفته باشه که جایگزینی چنین عباراتی رو بدون داده اولیه و صرفا بر اساس نتایج خروجی خودش نمایش بده !