وبلاگ رسانگار
با ما حرفه ای باشید

سرور مجازی NVMe

TTL

۷۰

Time to live (TTL) برای داده‌های رایانه‌ای از جمله سرورهای DNS استفاده می‌شود. این چیزی نیست جز زمان در دوره زمانی یا تعداد تکرار یا انتقال در کامپیوتر و تکنولوژی شبکه کامپیوتری که واحد داده (به عنوان مثال یک بسته)می‌تواند قبل از آن که دور ریخته شودتجربه کند.

TTL و کشینگ DNS

مقدار TTL به کارگزار نام محلی تعیین می‌کند که یک رکورد چه مدت باید قبل از یک کپی جدید از رکورد در داخل ذخیره شود، باید از DNSبازیابی شود. حافظه ذخیره ثبت‌شده به عنوان حافظه نهان DNS شناخته می‌شود و عمل ذخیره کردن اسناد به نام caching نامیدهمی‌شود.
  1. TTL بخشی از سیستم نام دامنه است.
  2. TTLs با استفاده از nameserver معتبر برای هر رکورد منبع تنظیم می‌شوند.
  3. TTLs برای کاربردهای مخزنی و کش  مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال، مقدار TTL ۸۶۴۰۰ ثانیه است، که ۲۴ ساعت است. هر چه یک رکوردTTL ثبت شود، اطلاعات بیشتر ذخیره می‌شوند، و پرس و جوهای کم‌تر یک مشتری باید برای پیدا کردن حوزه به کار روند.
  4. TTها  توسط کارگزار name server برای سرعت بخشیدن به استعلام نام  و  با بارگذاری نتایج به طور محلی استفاده می‌شود.

نظرات بسته شده است.