وبلاگ رسانگار
با ما حرفه ای باشید

سرور مجازی NVMe

چطور برای لینوکس و برای سرویسهای دریافت فایل در خط فرمان Proxy ست کنیم

آموزش تنظیم پروکسی در لینوکس CentOS جهت wget , yum , curl و ..... برای دورزدن تحریم CentOS

0 41
زمان لازم برای مطالعه: 1 دقیقه
چطور برای لینوکس و برای سرویسهای دریافت فایل در خط فرمان Proxy ست کنیم
4.7 (93.33%) 3 رای

yum

تنظیمات موقت

export http_proxy=http://proxy.hostname.com:9999/
export http_proxy=http://192.168.0.10:9999/

تنظیمات دائمی

در فایل /etc/yum.conf اطلاعات پروکسی سرور را به شکل زیر وارد کنید

[main]
proxy=http://192.168.0.10:9999/
[main]
proxy=http://xx.xx.xx.xx:8080
proxy_username=username
proxy_password=password

rpm

تنظیمات موقت

rpm --httpproxy http://proxy.example.com --httpport 8080 -ivh http://xxxxxxx/xxxx.rpm

curl

Temporary Setting

# curl --proxy http://proxy.example.com:8080 http://example.com/
# curl -U user01:password01 --proxy http://proxy.example.com:8080 http://example.com/
NTLM
# curl -I --ntlm --user example.local\user01:password https://example.com/
# curl -u 'example.local\user01':password --ntlm https://example.com/

تنظیمات دائمی

/etc/curlrc

#proxy-user = "user:password"
proxy = "http://proxy.example.com:8080"

 

wget

تنظیمات موقت

export http_proxy=http://192.168.0.10:9999/
export https_proxy=http://192.168.0.10:9999/
wget http://www.yahoo.co.jp
export http_proxy="http://username:password@proxy.example.com:8080/"
export ftp_proxy="http://username:password@proxy.example.com:8080/"
wget -e http_proxy=xx.xx.xx.xx:8080 http://example.com/ 

wget -e https_proxy=xx.xx.xx.xx:8080 https://example.com/

تنظیمات دائمی

$HOME/.wgetrc

نمونه 1
http_proxy=http://192.168.0.10:9999/
https_proxy=http://192.168.0.10:9999/
نمونه 2
use_proxy = on
proxy_user = test-user
proxy_passwd = password
http_proxy = http://192.168.0.5:8080
https_proxy = http://192.168.0.5:8080
ftp_proxy = http://192.168.0.5:8080

 

svn

تنظیمات دائمی

در فایل متناسب با محیط نسب خود با آدرس ~/.subversion/servers

[global]
http-proxy-host = 192.168.0.10
http-proxy-port = 8080

 

git

تنظیمات موقت

$ export http_proxy=http://xx.xx.xx.xx:8080
$ export https_proxy=$http_proxy

تنظیمات دائمی

# git config --global http.proxy http://xx.xx.xx.xx:8080
# git config --global https.proxy http://xx.xx.xx.xx:8080

# cat ~/.gitconfig
[http]
  proxy=http://192.168.0.10:8080
[https]
  proxy=http://192.168.0.10:8080

 

perl CPAN

تنظیمات دائمی

# perl -MCPAN -e shell

cpan> o conf http_proxy   o conf ftp_proxy   o conf http_proxy http://xx.xx.xx.xx:9999
cpan> o conf ftp_proxy http://xx.xx.xx.xx:9999

cpan> o conf http_proxy   o conf ftp_proxy   o conf commit
پیشنهاد می‎کنیم بخوانید:
محافظت و اخطار Login SSH با استفاده از Banner SSH و MOTD
عضو خبرنامه وبلاگ رسانگار شوید
عضو خبرنامه وبلاگ رسانگار شوید
با عضویت در خبرنامه ایمیلی، از جدیدترین اخبار و بروزرسانی ها و همچنین پیشنهادات ویژه ما بصورت دوره ای مطلع خواهید شد
در هر زمان می توانید عضویت خود را با یک کلیک لغو کنید