وبلاگ رسانگار
با ما حرفه ای باشید

سرور مجازی NVMe

آموزش نصب Laravel بروی Centos 7 با Nginx

0 ۵۱۲
زمان لازم برای مطالعه: 3 دقیقه

لاراول یک فریم ورک رایگان با زبان php است که برای توسعه برنامه های کاربردی وب مورد استفاده قرار میگیره . این فریمورک متن باز بوده و از الگویی (model-view-controller) پیروی میکنه . استفاده آسان و راحت از اون ، دارا بودن پکیج های کاربردی و متنوع و دارا بودن جامعه بزرگی از برنامه نویسان php که به راحتی میتونید با اونها هر کجا در مورد مشکلتون صحبت کنید میتونه از امتیازات این فریم ورک یا هر فریم ورک می باشد در این آموزش ما به نصب لاراول بروی Centos7 و با وب سرور Nginx می پردازیم.

ما فرض رو بر این میگیریم که شما دسترسی روت رو دارید و در غیر این صورت باید تمامی دستوراتی که ما استفاده کردیم در این آموزش رو با “sudo” شروع کنید.

 

نصب لاراول با Nginx

همونطور که میدونید لاراول با نسخه 5.6 به بالا سازگاری داره ، به همین منظور ما باید یکسری مخازن (repositories ) رو اضافه کنیم

نصب Epel و Webstatic

شما میتنونید با دستور زیر Epel رو با  مدیریت بسته yum نصب کنید :

yum install epel-release

و به همین شکل نصب Webstatic :

rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

برای اپدیت بسته مخازن ، دستور زیر را اجرا نمایید :

yum repolist

 

نصب و پیکربندی Nginx و PHP

Nginx خیلی راحت توسط مدیریت بسته yum قابل نصب می باشید :

yum install nginx

خوب حالا میریم سراغ نصب PHP 5.6 با یکسری dependencies

yum install php56w php56w-gd php56w-intl php56w-mbstring php56w-pdo php56w-process php56w-xml php56w-cli php56w-mcrypt php56w-fpm

شروع سرویس های  Nginx و PHP-FPM

برای شروع و ساخت PHP-FPM و راه اندزای Nginx کد زیر رو اجرا می کنیم :

systemctl enable nginx systemctl enable php-fpm systemctl start nginx systemctl start php-fpm

پیکربندی Nginx  و PHP-FPM

خوب حالا ما باید کاری کنیم که Nginx و PHP-FPM باهم کار کنند.

فایل پیکربندی زیر رو با ادیتور خودتون باز کنید :

nano /etc/php-fpm.d/www.conf

 

خب حالا به دنبال این خط بگردید :  “listen = 127.0.0.1:9000” و مطابق زیر تغییرش بدید

listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock

و سپس خط های زیر رو از حالت کامنت در بیارید :

listen.owner = nobody
listen.group = nobody
listen.mode = 0666

و در آخر ،2 خطی که مربوط به “user” , “group”  هست رو پیدا کنید ،به صورت پیشفرض مقدار آنها “Apache” هست ماننده زیر تغییر بدید

user = nginx

group = nginx

خوب حالا دخیره کنید و خارج شید.

 

خوب حالا باید یکسری تغییرات در پیکربندی Nginx بدیم.

یه فایل جدید config میسازیم با دستور زیر :

nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

داخل اون کد های زیر رو میزارم و دخیره میکنیم

server {
  listen    80;
  server_name آدرس سرور یا آی پی شما;

  # note that these lines are originally from the "location /" block
  root  /usr/share/nginx/html/laravel/public/;
  index index.php index.html index.htm;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  }
  error_page 404 /404.html;
  error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root /usr/share/nginx/html;
  }

  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }
}

دخیره میکنید و سپس خروج!

 

فایل زیر رو باز میکنیم :

nano /etc/php.ini

به دنبال “cgi.fix_pathinfo” میگردیم و سپس از حالت کامنت خارج و مقدار آن را به 0 تغییر میدیم :

cgi.fix_pathinfo=0

دخیره میکنید و سپس خروج!

 

نصب لاراول

برای نصب آخرین نسخه لاراول ما نیاز داریم به Composer dependency manager : از طریق کد زیر

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

ما نیاز داریم فایل های اصلی composer رو به محل قابل اجرا ببریم :

mv composer.phar /usr/local/bin/composer

خب حالا با کد زیر آخرین نسخه لاراول رو از مخزن میگیریم

composer create-project laravel/laravel /usr/share/nginx/html/laravel

بعد چند دقیفه صبر…

 

تنظیمات دسترسی لاراول

 

به مسیر زیر میریم  :

cd /usr/share/nginx/html/

 

شما باید Nginx رو به عنوان صاحب فایل های لاراول ست کنید تا دسترسی های لازم رو داشته باشیم

chown -R nginx:nginx laravel/

 

خب حالا به مسیر لاراول میریم :

cd laravel

و  دسترسی مسیر  “storage” رو به “775” تغییر میدیم.

chmod -R 775 storage/

همچیو ریست میکنیم

systemctl restart nginx systemctl restart php-fpm

 

خب حالا لاراول رو تست میکنیم

 

 

 

دیدگاه شما در خصوص مطلب چیست ؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا دیدگاه خود را با احترام به دیدگاه های دیگران و با توجه به محتوای مطلب درج کنید