وبلاگ رسانگار
با ما حرفه ای باشید
مطالب درج شده یا کلمه کلیدی

جایگزین cPanel

کنترل پنلهای جایگزین سی پنل

پیرو دو پست اخیر در خصوص افزایش قیمتهای فضایی سی پنل و پستهای بعدی که احتمالا  خواهیم داشت لازم دیدم که چند پیشنهاد جایگزین برای جانشینی سی پنل ارائه کنیم ، این پیشنهاد ها شامل گزینه های رایگان و تجاری که البته در هر شرایطی قیمت بهتری از سی…