وبلاگ رسانگار
با ما حرفه ای باشید
مطالب درج شده یا کلمه کلیدی

حل مشکل

بهترین روش‌ برای ساخت MVP (حداقل محصول پذیرفتنی)

اکثر محصولات به‌عنوان پاسخی به یک نیاز ساخته می‌شوند. چیزیهای که باعث زحمت و کند شدن کار افراد می‌شود یا موقعیت خاصی که کیفیت زندگی را پایین می‌آورد؛ راه‌حل مشکل و آن نیاز نیز یا وجود خارجی ندارد یا به اندازه کافی کافی کارساز نیست. یک چیز…