وبلاگ رسانگار
با ما حرفه ای باشید
مطالب درج شده یا کلمه کلیدی

راه اندازی ملاقات از راه دور

فعال کردن احراز هویت و اضافه کردن کاربر برای مدیریت جلسات Jitsi

بعد از اینکه سرور جیتسی را طبق آموزش نصب جیتسی روی سرور مجازی یا اختصاصی راه اندازی کردید اگر بخواهید ایجاد اتاق روی سرور را محدود به کاربران مدیر سیستم کنید و به آنها نیز اختیارات مدیریتی بدهید باید سرور جیتسی را برای این کار پیکربندی