وبلاگ رسانگار
با ما حرفه ای باشید
مطالب درج شده یا کلمه کلیدی

رفتار کاربر

تحلیل کلیک کاربران در سایت با Google Tag Manager

ساختن مخاطب سخت است ، به آن همه کار که برای جذب مخاطبان کرده اید فکر کنید !  ، اما برای نگه داشتن آنها چه کار کرده اید ؟ آیا به اندازه کافی ترقیبشان میکنیم که در سایت بمانند، یا فرصت حضور در سایت را بر باد می‎دهیم و راه خروج از سایت را…

زمانی که نرخ پرش ، نرخ مرور و زمان در سایت مهم است… (و زمانی که نیست)

چه زمانی استفاده از معیارهایی مانند نرخ پرش، نرخ مرور و زمان حضور در وب‌سایت درست است؟ چه زمانی بهتر است از این معیارها چشم‌پوشی کنیم؟ نظرات زیادی وجود دارند که آیا این معیارها مهم هستند یا خیر، ولی پاسخ روشنی برای این سؤال وجود ندارد.