وبلاگ رسانگار
با ما حرفه ای باشید
مطالب درج شده یا کلمه کلیدی

علامت تجاری

آشنایی با کپی رایت، علامت تجاری، حق اختراع و جواز واگذاری و تفاوت های آنها

اصطلاحات کپی رایت، علامت تجاری، حق اختراع و جواز واگذاری هر کدام به  شکل متفاوتی بیانگر حقوق مالکیت فکری است و در هر کشوری مطابق قوانین وضع شده آن کشور مورد حمایت قرار می گیرد.