وبلاگ رسانگار
با ما حرفه ای باشید
مطالب درج شده یا کلمه کلیدی

مم کش

چطور سرور Memcached را ایمن کنیم

سرویس memcached مبتنی بر UDP می تواند برای حمله آمپلیفایری DOS مورد سوءاستفاده قرار گیرد ، حمله کننده تعداد زیادی بسته UDP را به سرویس ممکش با یک IP آدرس Spoof شده منبع ارسال کرده و تا ظرفیت سرور قربانی را با پاسخ های Memcached پر کند.