وبلاگ رسانگار
با ما حرفه ای باشید
مطالب درج شده یا کلمه کلیدی

کنترل پنل مدیریت سرور

کنترل پنلهای جایگزین سی پنل

پیرو دو پست اخیر در خصوص افزایش قیمتهای فضایی سی پنل و پستهای بعدی که احتمالا  خواهیم داشت لازم دیدم که چند پیشنهاد جایگزین برای جانشینی سی پنل ارائه کنیم ، این پیشنهاد ها شامل گزینه های رایگان و تجاری که البته در هر شرایطی قیمت بهتری از سی…