وبلاگ رسانگار
با ما حرفه ای باشید
مطالب درج شده یا کلمه کلیدی

PPV

زمانی که نرخ پرش ، نرخ مرور و زمان در سایت مهم است… (و زمانی که نیست)

چه زمانی استفاده از معیارهایی مانند نرخ پرش، نرخ مرور و زمان حضور در وب‌سایت درست است؟ چه زمانی بهتر است از این معیارها چشم‌پوشی کنیم؟ نظرات زیادی وجود دارند که آیا این معیارها مهم هستند یا خیر، ولی پاسخ روشنی برای این سؤال وجود ندارد.