منو

نارضایتی از پشتیبانی

به لحاظ نوع ضعیف پشتیبانی در اولین فرصت که بتوانم از سایت دیگری غیر از رسانگار سرور خواهم گرفت!

رسانگر نگاه و تفکر من و عوض کرد

باسلام، بنده به عنوان مصرف کننده مستقیم از شرکت‌هایی همچون Vultr , DigitalOceanو غیره، اعلام می‌کنم که شرکت رسانگر تیم بسیار فنی و خوبی را دارا بوده و از همین رو سرویس‌های خوب و رسیدگی خوبی ارائه می‌کند. با...

ناراضی

پشتبانی شما بدون بررسی دقیق بعد چند روز سرویس بنده رو قطع کرده و بنده رو به هک محکوم کرده در صورتی که هکی در کار نبوده پاسخ رسانگار : دوست عزیز شما ایمیلی از خود درج نکرده اید و نمیتوانیم صحت و نوع مشکل شما را تائید یا رد کنیم ، اما ممکن است برخی سرویسها به دلیل تخطی...