منو

پشتیبانی صحیح و مشتری مدار

پاسخ رسانگار:‌ شما سروری خریداری کردید و به شما بلافاصله تحویل شده و به آن متصل شدید ( بر اساس همان آموزشهایی که میفرمایید در ایمیل تحویل سرور ارایه شده است ) بعد از تغییرات خود شما دسترسی قطع شده و میفرمایید مشکل پشتیبانی و سرویس است ؟ شما ۴ تیکت ارسال کردید و دوباره...

رسانگر نگاه و تفکر من و عوض کرد

باسلام، بنده به عنوان مصرف کننده مستقیم از شرکت‌هایی همچون Vultr , DigitalOceanو غیره، اعلام می‌کنم که شرکت رسانگر تیم بسیار فنی و خوبی را دارا بوده و از همین رو سرویس‌های خوب و رسیدگی خوبی ارائه می‌کند. با...