تخفیف اولیه رسانگار عالی هست.
زمان رسیدگی با کارها واقعا سریع و خوب هست.
پاسخگویی در تیکت‌ واقعا عالی هست.