من بیش از 8 ساله از رسانگار سرویس دارم بدون تردید میتونم بگم خیلی عالی هست در مقابل رقباش