کیفیت خوب است اما به نظر من قیمت ها گران است
پاسخ رسانگار : از حسن نظر شما سپاس گزاریم ، در خصوص قیمت ها از نظر ما قیمتهای ما در رقابت با دیگر ارائه کنندگان سرویس که سرویسهایی در حد سرویسهای ما ارائه می کنند با اختلاف پیروز است