فک کنم تنها جایی هس که پشتیبانی آنلاین در کمتر از ۳۰ ثانیه جواب میده…..ممنون از همکاران رسانگار