باسلام،

بنده به عنوان مصرف کننده مستقیم از شرکت‌هایی همچون Vultr , DigitalOceanو غیره، اعلام می‌کنم که شرکت رسانگر تیم بسیار فنی و خوبی را دارا بوده و از همین رو سرویس‌های خوب و رسیدگی خوبی ارائه می‌کند.

با تشکر.