با انتخاب رسانگار برای سرورمجازی دراین شرکت نصب سیستم عامل رو میتونم خودم در هر زمان که نیاز باشه بدون نیاز به تماس با پشتیبانی و انتظار انجام بدم.
به نظر من شما بهترین هستین…
هر آنچه که خوبان دارند شما دارید….