اصلا پشتیبانیتون خوب جواب نمیده ،

پاسخ رسانگار : تیکت های شما بررسی شد ، مشکل گزارش شده شما مربوط به تغییراتی بوده که خود شما در سیستم عامل داده اید و علیرغم راهنمایی برای چگونگی نصب مجدد سیستم عامل درخواست نصب توسط ما را داشته اید که آن هم انچام شده و سرویس بدون مشکل به شما تحویل شده و در حال بهره برداری است