پشتبانی شما بدون بررسی دقیق بعد چند روز سرویس بنده رو قطع کرده و بنده رو به هک محکوم کرده در صورتی که هکی در کار نبوده

پاسخ رسانگار : دوست عزیز شما ایمیلی از خود درج نکرده اید و نمیتوانیم صحت و نوع مشکل شما را تائید یا رد کنیم ، اما ممکن است برخی سرویسها به دلیل تخطی و عدم احترام به شرایط استفاده از سرویسهای دیتاسنتری و میزبانی مسدود یا حذف شود ، این شرایط در بخش شرایط استفاده از سرویس و در ایمیل تحویل سرویس حتما ذکر شده است ، 
در صورت قطع سرویس و تماس شما با پشتیبانی در این خصوص بخش پشتیبانی توضیحات دقیقی ارائه می کند و در صورتی که پاسخ شما قابل قبول باشد و جلوی رخداد آتی مشکل را بگیرید قطعا سرویس شما مجدد فعال می شود ، اما نمیتوانیم اجازه بدهیم اقدامات مخرب یک کاربر روی خدمات ما به دیگر کاربران تاثیر بگذارید ، این رسالت ما در رسانگار است که همه کاربران ما بهترین سرویس را دریافت کنند ، حتی به قیمت توقف ارائه خدمات به کاربر متخلفی باشد که در قبال سرویس دریافتی خود مسئولیت پذیر نیست