هم قیمت مناسب نسبت به رقبا و هم کیفیت بالای سرویس و پشتیبانی خوب حتی در مواردی که مربوط به سرور نمیشده و مربوط به اسکریپت سایت بوده.