کیفیت خدمات و پشتیبانی فنی درواقع موضوعیست که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت و متاسفانه بسیاری از شرکت های ارائه دهنده هاستینگ و سرور مجازی یک مقدار تو این بخش ضعف دارند که رسانگار خوشبختانه در این دو آیتم بسیار موفق عمل کرده .