وبلاگ رسانگار
با ما حرفه ای باشید
مطالب درج شده در دسته‎بندی

مرکز آموزش (Knowledge Base ) رسانگار

مرکز آموزش محلی برای درج آموزش های استفاده از سرویس ها، خدمات رسانگار و روشهای بهره گیری مناسب و بهینه از امکانات آنها است

رفع خطای query maxQueryMetrics زبیکس

در زمان اتصال به vCenter 6.7 در لاگ پروکسی یا سرور Zabbix خطای زیر دریافت می شودError of query maxQueryMetrics: 'config.vpxd.stats.maxQueryMetrics' is invalid or exceeds the maximum number of characters permitted.برایحل این مشکل در سرور vCenter خود به مسیر زیر رفته  Configure> Settings> Advanced Settings> . و مقدار زیر را اضافه یا
ادامه مطلب ...